HOME / Car / Vip Modular / MÂM XE VIPMODULAR FORMULA FORGED FF550
MÂM XE VIPMODULAR FORMULA FORGED FF550
MÂM XE VIPMODULAR FORMULA FORGED FF550
MÂM XE VIPMODULAR FORMULA FORGED FF550
MÂM XE VIPMODULAR FORMULA FORGED FF550
MÂM XE VIPMODULAR FORMULA FORGED FF550
MÂM XE VIPMODULAR FORMULA FORGED FF550
MÂM XE VIPMODULAR FORMULA FORGED FF550
MÂM XE VIPMODULAR FORMULA FORGED FF550
MÂM XE VIPMODULAR FORMULA FORGED FF550
MÂM XE VIPMODULAR FORMULA FORGED FF550
MÂM XE VIPMODULAR FORMULA FORGED FF550
MÂM XE VIPMODULAR FORMULA FORGED FF550
MÂM XE VIPMODULAR FORMULA FORGED FF550
MÂM XE VIPMODULAR FORMULA FORGED FF550
MÂM XE VIPMODULAR FORMULA FORGED FF550
MÂM XE VIPMODULAR FORMULA FORGED FF550
MÂM XE VIPMODULAR FORMULA FORGED FF550
MÂM XE VIPMODULAR FORMULA FORGED FF550
MÂM XE VIPMODULAR FORMULA FORGED FF550
MÂM XE VIPMODULAR FORMULA FORGED FF550
MÂM XE VIPMODULAR FORMULA FORGED FF550
MÂM XE VIPMODULAR FORMULA FORGED FF550
MÂM XE VIPMODULAR FORMULA FORGED FF550
MÂM XE VIPMODULAR FORMULA FORGED FF550
MÂM XE VIPMODULAR FORMULA FORGED FF550
MÂM XE VIPMODULAR FORMULA FORGED FF550
MÂM XE VIPMODULAR FORMULA FORGED FF550
MÂM XE VIPMODULAR FORMULA FORGED FF550
MÂM XE VIPMODULAR FORMULA FORGED FF550
MÂM XE VIPMODULAR FORMULA FORGED FF550
MÂM XE VIPMODULAR FORMULA FORGED FF550
MÂM XE VIPMODULAR FORMULA FORGED FF550
MÂM XE VIPMODULAR FORMULA FORGED FF550
MÂM XE VIPMODULAR FORMULA FORGED FF550
MÂM XE VIPMODULAR FORMULA FORGED FF550
MÂM XE VIPMODULAR FORMULA FORGED FF550
MÂM XE VIPMODULAR FORMULA FORGED FF550
MÂM XE VIPMODULAR FORMULA FORGED FF550
MÂM XE VIPMODULAR FORMULA FORGED FF550

mÂM XE VIP MODULAR USA FORMULA FORGED FF550

Formula Forged Series sử dụng công nghệ Flow forming- đây là công nghệ hiện đại nhất trong lĩnh vực chế tạo mâm xe hơi, tạo ra sản phẩm nhẹ hơn nhưng mạnh hơn 20-30% so với các dòng mâm xe khác. 

 

Sizes / width

  8.5 9 9.5 10 10.5 11 12
18″ ✔  X ✔  X ✔  X  X
20″  X ✔ X ✔  X ✔ ✔

​​

BESPOKE OPTION

 

 

CUSTOM PCD & CENTER BORE TAILOR MADE TO YOUR SPECIFIC VEHICLE.
CUSTOM OFFSETS TAILOR MADE TO YOUR SPECIFICATIONS.
BILLET CENTER CAP CHOOSE FROM EITHER GLOSS BLACK, SILVER OR GLOSS RED CAPS.
HARDWARE CHOOSE FROM EITHER SATIN BLACK, CHROME OR GOLD RIVETS.
BESPOKE COLOR FINISHES SOLID OR TRANSPARENT POWDER COAT FINISHES AVAILABLE AT AN ADDITIONAL COST.