HOME / Car / Vorsteiner wheels / Mâm xe Vorsteiner FLOW FORGED V-FF 101
Mâm xe Vorsteiner FLOW FORGED V-FF 101
Mâm xe Vorsteiner FLOW FORGED V-FF 101
Mâm xe Vorsteiner FLOW FORGED V-FF 101

Mâm xe Vorsteiner FLOW FORGED V-FF 101 là một tronng những mẫu mâm xe thành côn và hoàn hảo nhất của hãng Vorsteiner với thiết kế 5 thanh Y-spoke vừa cổ điển vừa hiện đại sang trọng. 

STANDARD FINISHES