L'ange

 Khăn nhỏ vải bông 9 lớp L'ange 22 x 22 cm - Màu Trắng
 Khăn nhỏ vải bông 9 lớp L'ange 22 x 22 cm - Màu Xanh
 Khăn tắm vải bông 6 lớp L'ange 70 x 95 cm
 Khăn Tắm Vải Bông 6 Lớp L'ange 70x120 cm