Munchkin

 TÚI ĂN CHỐNG HÓC CÓ NẮP MUNCHKIN
 TÚI ĂN CHỐNG HÓC MUNCHKIN